Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley met winterbanden
Greens: Winter
Handycart: Nee
Aangepast op: 20-01-2019 11.30 uur
Winterlessen 2018/20 ...
Lees verder
Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley met winterbanden
Handycart: Nee
Greens: Winter
Aangepast op: 20-01-2019 11.30 uur
Out Of Bounds grens ...
Lees verder
Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley met winterbanden
Handycart: Nee
Greens: Winter
Aangepast op: 20-01-2019 11.30 uur
Privacy statement ...
Lees verder
Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley met winterbanden
Handycart: Nee
Greens: Winter
Aangepast op: 20-01-2019 11.30 uur
De Strijensche Golfc ...
Lees verder
Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley met winterbanden
Handycart: Nee
Greens: Winter
Aangepast op: 20-01-2019 11.30 uur
GolfAlliantie verder ...
Lees verder

Privacy Statement De Strijensche Golfclub B.V.

Inleiding

Het privacy statement van De Strijensche Golfclub B.V. verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken van gebruikers van de door ons gebruikte websites en software pakketten. Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op onze website.

Vragen?

Indien u na het lezen van ons Privacy Statement vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft hierover dan kunt u ons bereiken op: De Strijensche Golfclub B.V. Email: info@destrijenschegolfclub.nl.

Wij zullen u vervolgens op korte termijn benaderen.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben geregistreerd of voor welk doel wij deze gebruiken dan heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens.

Daarnaast of in verband met de inzage kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. Leden kunnen ook zelf gegevens aanpassen in de gesloten omgeving van de website.

U kunt tevens bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor verkoopactiviteiten. Indien u geen prijs (meer) stelt op e-mails of andere correspondentie van commerciële aard dan kunnen leden zich via de gesloten omgeving van de website (via optie nieuwsbrief ja/nee). Ook kunt u ons een bericht sturen op het bovengenoemde adres.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

Persoonsgegevens vanwege:

  1. aanmelding lid
  2. lessen
  3. aankoop greenfee
  4. ballenkaart

Indien u zich bij ons aanmeld als speelgerechtigde, donateur of voor het volgen van golfles(-sen) hebben wij informatie van u nodig om uw aanmelding te verwerken. Wij handhaven uw registratie ook na het verstrijken van speelrecht, les of donateurschap tenzij ons blijkt dat de registratie niet langer actueel is of opportuun is.

Persoonsgegevens vanwege elektronische nieuwsbrieven

Leden kunnen via een elektronisch systeem nieuwsbrieven van De Strijensche Golfclub B.V. ontvangen. Via de gesloten omgeving van de website kunt u zich hiervoor afmelden. Dat wil zeggen dat u alleen nieuwsbrieven van ons ontvangt wanneer de optie “JA” is aangevinkt. Onderaan iedereen nieuwsbrief die u van De Strijensche Golfclub B.V. ontvangt staat zult een emailadres vermeld waarmee u zich kunt uitschrijven.

Persoonsgegevens vanwege bijzondere omstandigheden

Hiermee worden persoonsgegevens bedoeld die wij zouden kunnen verzamelen vanwege bijzondere omstandigheden. Te denken valt bijvoorbeeld aan kennismakingsacties of events die voor iedereen toegankelijk zijn. In een dergelijk geval zullen uw gegevens opgenomen worden in onze reguliere service registratie en/of in een speciaal daartoe gecreëerd databestand.

Persoonsgegevens bij gebruik van diverse golf app’s

U kunt uw golfresultaten registreren en verzamelen via diverse (commerciële) golf app’s. Bij de registratie als gebruiker van de website of de app, of mogelijkerwijs in geval van een update, wordt uw toestemming gevraagd voor gebruik van uw persoonsgegevens. U bent als gebruiker zelf verantwoordelijk. In het Privacy Statement dat behoort bij de betreffende website en/of app, wordt uitgelegd hoe met uw gegevens wordt omgegaan.

Vragen vanwege onze producten en diensten

Indien u ons benadert met vragen over de dienstverlening van De Strijensche Golfclub B.V. worden uw gegevens opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens

Uw gegevens worden, behoudens wettelijk voorschrift, alleen gedeeld met een derde partij indien wij een dergelijke partij inschakelen in verband met (markt)onderzoek. Een dergelijke derde partij is te allen tijde gebonden aan een schriftelijke overeenkomst met daarin opgenomen een geheimhoudingsverklaring.

Hoe gebruiken wij gegevens

De Strijensche Golfclub B.V. gebruikt de persoonsgegevens die in ons bezit zijn voor diverse doeleinden:

  1. Administratie en informatiedoeleinden

Een belangrijke reden dat wij persoonsgegevens verzamelen is in verband met administratie, facturatie- en informatiedoeleinden. Op basis van uw persoonlijke gegevens kunnen wij u aan- en afmelden bij de Nederlandse Golffederatie. Ook kunnen wij u op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen.

Marktonderzoek

We gebruiken uw gegevens voor analyses, al dan niet verrijkt met gegevens uit externe bronnen, teneinde beter inzicht te krijgen van onze leden en bezoekers. Deze gegevens stellen ons in staat om eventueel diensten te ontwikkelen waarbij er zoveel als mogelijk rekening gehouden wordt met de wensen van onze gebruikers.
Delen van gegevens met derde partijen Persoonlijke gegevens worden door De Strijensche Golfclub B.V. niet verkocht aan derden. Onder bepaalde omstandigheden delen wij persoonsgegevens wel met derde partijen. Dit gebeurt echter altijd onder strikte voorwaarden.

Met wie delen wij persoonsgegevens

  1. Vereniging De Strijensche Golfclub Het Bestuur van de vereniging en diverse commissies hebben inzage in uw persoonsgegevens voor het organiseren van clubactiviteiten en het verzenden van nieuwsbrieven. Bestuur en commissieleden met toegang tot E-Golf4U dienen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord kunnen leden zich afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven.
  2. E-golf4u In verband met uw lidmaatschap van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) worden uw persoonsgegevens gedeeld met E-golf4U en de NGF. De persoonsgegevens van leden van de GolfAlliantie zijn zichtbaar voor de overige alliantiebanen.
  3. Websites Onze websites worden gehost door een derde partij. Op het moment dat een gebruiker zich om enige reden registreert op een website geschiedt deze registratie derhalve bij een dergelijke derde partij.
  4. Horeca op De Strijensche Golfclub, kassasystemen Het kan zijn dat persoonsgegevens met ons of door ons gedeeld worden met een dealer. Bijvoorbeeld omdat een dealer een servicebezoek aanvraagt voor u of omdat wij de dealer adviseren over de keuze van apparatuur in een specifieke situatie.

Waar worden gegevens opgeslagen

Onze gegevens worden hetzij op onze eigen servers opgeslagen, hetzij op servers van derden. Deze servers zijn gestationeerd binnen de Europese Unie.

Gegevens inzien en aanpassen

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

De Strijensche Golfclub