Update onderhoudswerkzaamheden, 22-02-2018

Actuele informatie

Wat is er onvoorstelbaar hard gewerkt door Hans en collega’s. 500 meter drainage de afgelopen periode aangelegd op onze baan. Daar zullen alle golfers enorm veel voordeel van gaan ervaren. De werkzaamheden op de baan zijn inmiddels afgerond. Alle holes zijn weer geopend en naar verwachting zullen er de komende periode voornamelijk wintergreens in gebruik zijn.

Voor de actuele situatie verwijzen wij u graag naar de website.

Inleiding

Zoals u wellicht heeft gezien zijn de reguliere onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd door Oosthoek B.V. (Hans en collega’s) inmiddels weer in volle gang. Dit alles om onze baan wederom in topconditie te krijgen en te behouden.

Het is onze doelstelling om onze baan en bijbehorende faciliteiten continue te verbeteren en verder te professionaliseren. Het zal u niet ontgaan zijn dat wij te maken hebben met een zeer zachte winter en buitensporig veel regen. Ons standpunt is dat wanneer er geen blijvende schade kan worden aangericht de baan open is. Een standpunt dat niet altijd wordt begrepen of gedeeld echter wij laten de keuze aan onze leden en/of gasten zelf of men onder enigszins barre omstandigheden alsnog van het golfspel op De Strijensche wil genieten.  Gezien dit standpunt is de baan, met uitzondering van de laatste weken van 2017, dan ook zeer weinig gesloten geweest.

In Januari 2018 hebben wij de drainage weer doorgespoten om overtollig water zo snel als mogelijk af te voeren. Op de baan zijn echter nog een aantal zwakke plekken met betrekking tot de afwatering/drainage. Wij hebben besloten, in navolging van 2017, deze plekken in 2018 grootschalig aan te pakken.

Wat gaan we doen?

Er zullen een vijftal nieuwe putten worden geplaatst. De putten komen achtereenvolgens bij:

  • Het informatiebord/de afspuitplaats van uw schoenen en/of tas;
  • De voorgreen van hole 1;
  • Hole 7;
  • Hole 8;
  • Hole 9.

Om deze putten goed te kunnen laten functioneren zal op verschillende foregreens en fairways ruim 475 meter aan drainagebuizen worden gelegd.

Naast deze werkzaamheden zal ook de afwatering van de putting- en chipping green worden verbeterd en zal ook hier 75 meter aan nieuwe drainage worden aangelegd.

Tot slot zullen er een tweetal beukenhagen worden geplant. De eerste haag komt bij de tee van hole 4. Dit betreft 100 struiken. De tweede haag, bestaat uit 120 struiken en deze zal komen bij de tee van hole 9. De beukenhagen planten wij om de looproute van u en de gasten te vereenvoudigen. Daarnaast zal het eveneens bijdragen aan het aangezicht van onze baan.

Start- en ingeschatte einddatum van de werkzaamheden

De voorbereidingen voor deze werkzaamheden zijn reeds in volle gang. Maandag 12 februari zullen de eerste werkzaamheden zichtbaar zijn voor u. Verwachting is, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, dat de werkzaamheden eind februari/eerste week van maart 2018 afgerond zullen worden.

Consequenties voor u en onze gasten

Gedurende de werkzaamheden zal steeds 1 hole geheel worden afgesloten. Dit heeft betrekking op de holes 1, 4, 7, 8 en 9. Welke hole het betreft is afhankelijk van wanneer de werkzaamheden aan de betreffende hole worden uitgevoerd. Over de duur van een holesluiting kunnen wij geen concrete uitspraken doen. Dit is geheel afhankelijk van welke hole het betreft en het aantal meters dat er aan drainage zal worden gelegd. Wij zullen u via de website op de hoogte houden.

Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond zal zichtbaar zijn waar de nieuwe drainage is gelegd en kunt u zien waar de graszoden zijn teruggeplaatst. Circa 6 weken na afronding van de werkzaamheden en wanneer het groeiseizoen weer van start is gegaan zult u hier niets meer terugzien. Uiteraard allemaal onder voorbehoud van de actuele weersomstandigheden en deze kunnen wij vanzelfsprekend niet beïnvloeden.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen via info@destrijenschegolfclub.nl of telefonisch 06 21469088.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en dat u begrip heeft voor eventuele hinder die u zou kunnen ondervinden van de werkzaamheden. Wij zijn ervan overtuigd dat deze werkzaamheden bij zullen dragen aan het verbeteren van de condities van De Strijensche Golfclub.